0
Στην κεντρική πλατεία Τρικάλων το «Ηλιακό Δέντρο» για την παροχή …ενέργειας.


Η σύλληψη, η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της κατασκευής ανήκουν εξ ολοκλήρου στην εταιρία ROTORAS Ltd που ειδικεύεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δημιουργώντας μια ενεργειακά αυτόνομη κατασκευή που παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς διαφορετικούς χώρους.

Το σύνολο της κατασκευής απαρτίζεται από μεταλλικό σκελετό σχηματίζοντας τη μορφή δέντρου με 5 τελικά «κλαδιά» - απολήξεις και από 2 πάγκους - καθίσματα.

Η κατασκευή, εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια με τη χρήση των 5 όμοιων φωτοβολταϊκών πλαισίων, τα οποία είναι τοποθετημένα έκαστο σε καθένα από τα κλαδιά - απολήξεις της μεταλλικής κατασκευής. Σε καθένα από τα «κλαδιά» - απολήξεις, όσο και σε σημείο απόληξη του τμήματος εκείνου του κεντρικού κορμού, είναι τοποθετημένα στεγανά φωτιστικά σημεία τύπου spot, τα οποία φέρουν λαμπτήρες led.

Στο κεντρικό σημείο απόληξης του κορμού είναι τοποθετημένη οθόνη αφής, η οποία επιτρέπει τη χρήση ειδικού λογισμικού διαχείρισης και λειτουργίας της κατασκευής, με επιπλέον δυνατότητες ενσωματωμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Μέσω της οθόνης αφής οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο, να βρουν σημεία ενδιαφέροντος στην περιοχή, να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα κλήσης μέσω διαδικτύου του Skype ή ακόμη και να φωτογραφηθούν στο «δέντρο».

Η διαχείριση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της οθόνης αφής (σημεία ενδιαφέροντος, διαφημιστικά banner κ.α.) γίνεται απομακρυσμένα από σχετική δικτυακή εφαρμογή.
Οι 2 πάγκοι – καθίσματα, διαθέτουν κρυφό φωτισμό στο εσωτερικό των πάγκων επιτυγχάνεται με τη χρήση ταινιών led.

Στην συστοιχία συσσωρευτών συγκεντρώνεται η παραγόμενη από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ηλεκτρική ενέργεια, δίνοντας τη δυνατότητα ενεργειακής αυτονόμησης της κατασκευής για 3 τουλάχιστον ημέρες, υπολογιζόμενες για συνθήκες ηλιοφάνειας στην Ελλάδα.

Εκατέρωθεν του πάγκου και σε ειδική εγκοπή του καθίσματος, τοποθετούνται 2 συσκευές με δυνατότητα φόρτισης κινητών τηλεφώνων και tablets των επισκεπτών - χρηστών της κατασκευής. Η κατασκευή παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο internet με τη χρήση wi-fi access point, με χρήση απευθείας σταθερής ενσύρματης γραμμής επικοινωνίας ή μέσω ασύρματης ζεύξης μέγιστης απόστασης 30km, μέσω ζεύγους κεραιών.

Όλα τα προαναφερόμενα φορτία και συσκευές λειτουργούν με συνεχή τάση 12V, η οποία είναι και η παραγόμενη τάση του συστήματος. Η κατασκευή όμως, πάραυτα, φέρει και ένα μετατροπέα συνεχούς ρεύματος τάσης 12V, σε εναλλασσόμενο ρεύμα καθαρού ημιτόνου τάσης 220V.

Ο μετατροπέας δίνει παροχή σε ένα ρευματοδότη εξωτερικού χώρου για τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ηλεκτρικών αμαξιδίων ΑΜΕΑ. Συμπληρωματικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την κάλυψη άλλου τύπου φορτίων εναλλασσόμενου ρεύματος, όπως για παράδειγμα φορτιστές φορητών υπολογιστών ή ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Η προστασία της συνολικής κατασκευής από κακόβουλες ενέργειες γίνεται απομακρυσμένα με τη χρήση CCTV, μέσω κάμερας, η οποία ταυτόχρονα είναι άμεσα συνδεδεμένη και με ηλεκτρονική εφαρμογή, που εμπεριέχεται στο ειδικό λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στο tablet του βασικού μεταλλικού σκελετού.


http://www.trikalanews.gr

Δημοσίευση σχολίου

 
Top